Productes

Ofereix un servei integral, des de la creació i disseny dels originals fins a la preparació dels documents per la impressió de la vostra papereria corporativa: 

catàlegs, llibres, publicacions, etiquetatge en bobina, formularis en continu, revistes, targetes, postals, díptics, tríptics, desplegables, plànols, participacions de casament, sobres, bosses, cartes, carpetes, carpetes danelles, cartelleria de tots els tamanys, calendaris de paret, de sobretaula i de butxaca. 

Impressió amb plòtter, blocs dalbarans, blocs de notes, impressió digital, fullets, displays, flyers, entrades, loteria, etc. 

Tot realitzat per un equip humà professional i experimentat. 

Apostem per les noves tecnologies i amb la renovació de maquinària ens permet oferir alta qualitat a preus molt competitius.


Tot realitzat per un equip humà professional i experimentat. Apostem per les noves tecnologies i amb la renovació de maquinària ens permet oferir alta qualitat a preus molt competitius